MathWorks förlänger och utökar samarbetet med Kungliga Tekniska Högskolan

MathWorks, ledande inom programvara för matematiska beräkningar, utvidgar och stärker nu samarbetet med KTH. Därmed får 14 000 studenter och fakultetsanställda tillgång till MATLAB och Simulink i ett treårigt avtal. Det nya avtalet börjar gälla den första augusti 2012.

Kista, Sweden - (23 Aug 2012)

KTH har sedan länge använt sig av MathWorks produkter i sina utbildningar och inom forskningen. Det första lokala avtalet skrevs redan 2005. Avtalet förlängs nu ytterligare tre år och innebär att studenter, forskare och lärare på KTH får tillgång till MATLAB, Simulink samt ett stort antal verktyg både på sina egna och på universitetets datorer. I avtalet ingår support för både installations- och användarfrågor samt att MathWorks anordnar seminarier riktade till universitetets anställda, med syfte att hjälpa dem bli mer effektiva med MathWorks produkter.

MATLAB och Simulink är program som används flitigt inom ingenjörskonsten och kunskap om verktygen efterfrågas ute på arbetsmarknaden. På KTH får studenterna fördjupad möjlighet att sätta sig in i dessa program redan innan de kommer ut i arbetslivet, vilket uppskattas av såväl studenter som av framtida arbetsgivare, säger Witold Gallewicz, administratör, på KTH.

MATLAB och Simulink används inom nästan alla utbildningar på KTH, åtta av tio kurser använder verktygen i undervisningen och cirka 3 500 studenter per år installerar dessa produkter på sina egna datorer.

MathWorks grundare kommer från en akademisk bakgrund och vill ge något tillbaka till den akademiska världen. Det vi gör är att förse universiteten med så bra verktyg som möjligt och vi försöker vara lyhörda för deras synpunkter och önskemål. Genom samarbetet med KTH får vi den feedback som behövs för att utveckla programvaran och göra den ännu bättre, säger Ciamé Andersson, education account manager, på MathWorks.

Det nya avtalet löper över tre år, vilket uppskattas av KTH.

Det finns ingen anledning för oss att ha ett kortare avtal för en programvara som vi är nöjda med, har använt i flera år och vet att vi kommer att använda i framtiden. Det är en trygghet för båda parter, säger Witold Gallewicz.

À propos de MathWorks

MathWorks est le leader du développement de logiciels de calcul mathématique. MATLAB, langage pour le calcul scientifique, est un environnement de programmation pour le développement d’algorithmes, l’analyse des données, leur visualisation et le calcul numérique. Simulink est un environnement graphique de simulation et de conception par modélisation destiné aux systèmes dynamiques et embarqués multi-domaines. Les ingénieurs et les scientifiques du monde entier utilisent ces familles de produits pour accélérer le rythme de la recherche, de l’innovation et du développement dans de nombreux secteurs, dont l’automobile, l’aérospatial, l’électronique, la finance, la biotechnologie et l’industrie pharmaceutique. Les produits MathWorks constituent également des outils essentiels pour l’enseignement et la recherche dans les universités et les établissements d’enseignement du monde entier. Fondée en 1984, la société MathWorks emploie plus de 2400 personnes dans 15 pays. Son siège est implanté à Natick (Massachusetts) aux États-Unis. Pour de plus amples informations, visitez le site fr.mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

KTH

KTH är Sveriges största tekniska universitet och svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt finns vid KTH mer än 14 000 studenter på grund- och avancerad nivå och över 1 700 aktiva forskarstuderande. KTH har närmare 4 600 anställda. Ytterligare information finns på http://www.kth.se/