MathWorks utvider samarbeidet med NTNU

MathWorks, som er ledende innenfor programvare for matematiske beregninger, utvider nå samarbeidet med Norges tekniske universitet, NTNU, i Trondheim. 22 000 studenter og fakultetansatte får derved tilgang til MATLAB og Simulink.

Kista, Sweden - (9 Oct 2012)

MathWorks og NTNU har tegnet en utvidet lisensavtale som omfatter hele NTNUs campus. Avtalen innebærer at både studenter og kursansvarlige kan bruke MATLAB og Simulink i undervisningen. I avtalen inngår også at MathWorks skal arrangere seminarer som er rettet spesifikt mot universitetets forskere og lærere for å spre bruken innenfor forskning og utdanning.

– Både MATLAB og Simulink er verktøy som brukes flittig blant ingeniører. Gjennom dette samarbeidet får studentene mulighet til å sette seg inn i programvaren allerede før de kommer ut på arbeidsmarkedet, noe som både studentene og fremtidige arbeidsgivere setter pris på. Kunnskap om disse verktøyene blir en viktig konkurransefordel på arbeidsmarkedet, sier Humayoon Ahmad, Education Account Manager hos MathWorks.

– MathWorks stiller til rådighet de fremste programmene innenfor sitt område. Og både MATLAB og Simulink er nødvendige for at vi skal kunne gi studentene våre best mulig utdanning og forskerne våre tilgang til de beste verktøyene. Ved å utvide lisensavtalen er det mulig å øke undervisningens effektivitet og kvalitet, sier Tor Arne Johansen, professor hos NTNU.

NTNU har brukt MathWorks produkter siden tidlig på 2000-tallet, og den første lisensavtalen ble skrevet i 2007.

– MathWorks grunnlegger har akademisk bakgrunn og vil gi noe tilbake til den akademiske verden. Det vi gjør er å forsyne universitetene med så bra verktøy som mulig, og vi prøver å være lydhøre for deres synspunkter og ønsker, sier Humayoon Ahmad.

À propos de MathWorks

MathWorks est le leader du développement de logiciels de calcul mathématique. MATLAB, langage pour le calcul scientifique, est un environnement de programmation pour le développement d’algorithmes, l’analyse des données, leur visualisation et le calcul numérique. Simulink est un environnement graphique de simulation et de conception par modélisation destiné aux systèmes dynamiques et embarqués multi-domaines. Les ingénieurs et les scientifiques du monde entier utilisent ces familles de produits pour accélérer le rythme de la recherche, de l’innovation et du développement dans de nombreux secteurs, dont l’automobile, l’aérospatial, l’électronique, la finance, la biotechnologie et l’industrie pharmaceutique. Les produits MathWorks constituent également des outils essentiels pour l’enseignement et la recherche dans les universités et les établissements d’enseignement du monde entier. Fondée en 1984, la société MathWorks emploie plus de 2400 personnes dans 15 pays. Son siège est implanté à Natick (Massachusetts) aux États-Unis. Pour de plus amples informations, visitez le site fr.mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble grunnlagt i 1910 og er Norges nest største universitet med 22 000 studenter og 5000 ansatte. Universitetet er spesialisert i tekniske og naturvitenskapelige fag, som halvparten av studentene er involvert i, men NTNU tilbyr også profesjons- og masterprogram innenfor humanistiske fag, samfunnsvitenskap, medisin, arkitektur og kunst. NTNU består av syv fakulteter med totalt 52 institusjoner. Ytterligere informasjon finnes på http://www.ntnu.no/